Bordro Hizmetleri

Bordro Hizmetleri ;

  • Bordro hazırlama hizmetleri, 
  • Bordro zarfları ve ödeme talimatlarının hazırlanması, 
  • SGK bildirgeleri ve muhtasar beyannamenin düzenlenmesi ve beyan edilmesi, 
  • Ücret ödemelerinin banka tarafından düzgün bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması ve takibi. 

Diğer Hizmetler

Vergi Hizmetleri

Vergi ve muhasebe uygulamalarının mevzuata uygunluğunun denetlenmesi ile vergi planlaması

Bağımsız Denetim Hizmetleri

Bağımsız Denetim Vergi Denetimi, Özel Amaçlı İç Kontrol ve Diğer Denetim Hizmetleri

Mali Hukuk Hizmetleri

Günümüzde global ekonomik ve mali koşullar gerek ulusal gerek se uluslararası iş dünyasının içinde bulunduğu ortam