Denetim Hizmetleri

Bağımsız Denetim Hizmetleri ;

Günümüzde global ekonomik ve mali koşullar gerek ulusal gerek se uluslararası iş dünyasının içinde bulunduğu ortam; işletmelerde süreklilik, güven ve şeffaflık kavramlarını ön plana çıkarmaktadır. İşletmeler için şeffaflık, güven, tutarlı bilgi ve süreklilik sağlanması için uluslararası standartlarda finansal raporlama ve bağımsız denetim ihtiyaç haline gelmiştir. Halihazırda uluslararası standartlarda denetim ve raporlama, denetlenen işletmenin faaliyette bulunduğu sektörü tanımayı, ekonomik koşulları çok iyi bilmeyi ve risk analizlerinin doğru yapılmasını gerektirmektedir.

Tecrübesi ve bilgi birikimi ile Türkiye’de ve dünyada değişen regülasyonları yakından takip eden Kassandros Bağımsız Denetim Hizmetleri Bölümü; sektördeki yerel tecrübesini Kassandros’un büyümekte olan global ağına yansıtarak, işletmelerin ihtiyaçlarına en uygun çözümleri üreten çok yönlü hizmetler vermekte olup teknik, muhasebe ve denetim konularındaki uzmanlığını müşterilerine sunmakta ve iş ortaklarına destek olmaktadır.

 • Mali tablo denetimi, şirketlerin finansal tablo ve dipnotlarının Uluslararası Finansal Raporlama Standardı (“UFRS”) veya regülatörlerin yayımlamış olduğu standartlara uygun olup olmadığı konusunda görüş verilmesini kapsamaktadır.
  Denetim yaklaşımımız;
 • Sürprizlerden uzak bir planlama ve koordinasyon,
 • Sektör odaklı yaklaşım,
 • Muhasebe ve raporlama ile ilgili gelişmelerin ve denetimle ilgili hususların görüşülmesi için zamanında, sağlıklı ve düzenli bir iletişimin sağlanması,
 • Denetimin yerinde ve bilgili ekiplerce gerçekleştirilmesidir.


KASSANDROS Bağımsız Denetim Bölümü;
Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu
denetim yetkisi lisansına sahiptir.

Kurumsal Raporlama Hizmetleri
Kassandros Bağımsız Denetim Bölümü; finansal ve finansal olmayan (marka değeri, pazar payı, insan kaynakları ve müşteri memnuniyeti vb.) bilgiler ışığında ortaya çıkan kurumsal raporlama hizmetini sunarak, şirketlerin yöneticilerine işletme kararları verme konusunda yardımcı olmakta ve şirketin gerçekçilik algısını hem yöneticiler hem de sermaye piyasaları bazında yükseltmeyi amaçlamaktadır.

UFRS – Finansal Tablolar Denetimi
Son zamanların muhasebe alanındaki en büyük değişikliği olan Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) 2005 itibariyle AB üyesi ülkeler öncülüğünde birçok ülkede uygulamaya konulmuştur. Bu tarih itibariyle; teşkilatlanmış piyasalarda hisse senedi bulunan veya ihraç etmiş olduğu finansal enstrümanları işlem gören şirketler, UFRS’ye geçiş yapmışlardır.
Ülkemiz özelinde de UFRS’ye geçiş her geçen gün artarak devam etmektedir. Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Enerji Piyasası Denetleme Kurulu gibi birçok kuruma tabi şirketler, finansal raporlamalarını halihazırda UFRS temelli olarak hazırlanmakta olan Türkiye Finansal Raporlama Standatları (TFRS) ile uyumlu olarak yapmaktadır. Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu tarafından UFRS ile uyumlu olarak hazırlanan Türkiye Finansal Raporlama Standartları; Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun kabulü ile pek çok işletme için zorunlu hale gelmiş olup KGK tarafından yayınlanan tebliğler ile kapsamın genişletilmesi sonucunda, bu standartların gelecekte tüm ticari işletmeler için zorunlu hale geleceği öngörülmektedir.
Kassandros; UFRS denetimi ve raporlaması konularında uzmanlığı ve deneyimi ile şirketlerin yanında olmaktadır.
Kassandros; denetim metodolojisi, farklı sektörlerdeki bilgi birikimi ve tecrübesi ile şirketlerin finansal tablo okuyucularına şeffaf, güvenilir ve tutarlı bilgi sağlamalarına yönelik hizmetler de sunmaktadır.

İç Denetim ve Kontrol Hizmetleri, Yapılanma Analizi
Kurumsal yönetim alanında önemli ilerlemelerin gerçekleştirildiği ülkemizde, iç denetim faaliyetleri yönetim açısından önemli bir güven kaynağı teşkil etmekte ve iç denetim uzmanlarının yönetim için önemi gün geçtikçe artmaktadır.
Kassandros, sürecin gerçekleşmesi aşamasında yönetime sunduğu iç kontrol mekanizmasının kurulması, iç denetim yapılarının değerlendirilmesi ve geliştirilmesi alanlarında verdiği hizmetler ile firmalara destek olmaktadır.

Halka Arz ve Denetim Hizmetleri
Günümüzde şirketler; global ekonomiye entegre olmak, firmalara finansal kaynaklar sağlamak ve sermaye ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla halka arz işlemlerini gerçekleştirmektedirler.
Kassandros; halka arz sürecinde verdiği denetim hizmetleri ve danışmanlık hizmetleri ile hem hissedarların hem de yönetimin çıkarlarını korumaktadır.

Diğer Denetim Hizmetleri;

 • KDV Çözümleri ve KDV İadeleri
 • Özel İnceleme ve Özel Amaçlı Raporlar
 • Kurumlara Özel Muhasebe, Finansal Raporlama ve Denetim ile ilgili Eğitim Hizmetleri
 • Uluslararası Denetim Standartlarına göre yapılan özel amaçlı Mali İncelemelerle ilgili Hizmetler
 • Yönetim muhasebesinin gerektirdiği özel inceleme ve özel amaçlı raporlar
 • İç kontrol sistem incelemeleri
 • Kurumlara Özel Muhasebe, Finansal Raporlama ve Denetim ile İlgili eğitim hizmetleri 

Diğer Hizmetler

Vergi Hizmetleri

Vergi ve muhasebe uygulamalarının mevzuata uygunluğunun denetlenmesi ile vergi planlaması

Bağımsız Denetim Hizmetleri

Bağımsız Denetim Vergi Denetimi, Özel Amaçlı İç Kontrol ve Diğer Denetim Hizmetleri

Mali Hukuk Hizmetleri

Günümüzde global ekonomik ve mali koşullar gerek ulusal gerek se uluslararası iş dünyasının içinde bulunduğu ortam