Dış Ticaret, Gümrük ve Dolaylı Vergiler Danışmanlığı Hizmetleri

Dış Ticaret, Gümrük ve Dolaylı Vergiler Danışmanlığı Hizmetleri

Gümrük ve Dış Ticaret Danışmanlık hizmetlerimiz gümrüklerde karşılaşılabilecek sorunları azaltma, maliyet düşürücü ve zaman kazandırıcı yeni gümrük tekniklerinden faydalanma, şirketlerin gümrük müşavirleri ile ilişkilerini düzenleme, Avrupa Birliği mevzuatı ve uygulamaları açısından bilgilenme ve gümrüklerde karşılaşılabilecek sorunların çözümü hususlarında fayda sağlamaktadır. 

Aşağıda ana başlıklarıyla Dolaylı Vergiler, Gümrük ve Dış Ticaret Danışmanlık hizmetlerimiz sıralanmıştır: 

 • Gümrük Uygulamaları Risk Analizi
 • Gümrük Uygulamaları Firsat Analizi
 • Tarife Pozisyonu Tespiti
 • Gümrük Vergileri
 • KDV ve Gümrükte KDV uygulamaları
 • ÖTV Uygulamaları
 • Gümrük Kıymetı
 • Royalti Uygulamaları
 • Dış Ticarette Standardizasyon
 • Geçici İthalat
 • Bedelsiz İthalat
 • Dolaşım Belgeleri ve Menşe Sertifikaları (A.TR,EUR.1)
 • Gümrük Antrepoları
 • Finansal Leasing (Cross Border Leasing)
 • Serbest Bölgeler
 • Avrupa Birligi Uygulamaları
 • Serbest Ticaret Antlaşmaları
 • Sonradan Kontrol Belgesi
 • Dahilde İşleme
 • Hariçte İşleme

Diğer Hizmetler

Vergi Hizmetleri

Vergi ve muhasebe uygulamalarının mevzuata uygunluğunun denetlenmesi ile vergi planlaması

Bağımsız Denetim Hizmetleri

Bağımsız Denetim Vergi Denetimi, Özel Amaçlı İç Kontrol ve Diğer Denetim Hizmetleri

Mali Hukuk Hizmetleri

Günümüzde global ekonomik ve mali koşullar gerek ulusal gerek se uluslararası iş dünyasının içinde bulunduğu ortam