İrtibat Bürosu (Liaison Office) Faaliyetleri Risk Analizi

İrtibat Bürosu (Liaison Office) Faaliyetleri Risk Analizi 

İrtibat bürolarında yürütülen faaliyetlerin vergi ve diger mevzuat hükümleri çerçevesinde riskler yaratabileceği görülmektedir. Oluşturduğumuz uzmanlık gurubumuz, irtibat bürolarının mevcut faaliyetlerini inceleyerek, durumları ile ilgili değerlendirmeler sunmaktadir. 


İlk etapta geniş bir değerlendirme yapılarak tüm yasal hükümler çerçevesinde yürütülen faaliyetlerin irtibat bürosu mantığına uygunluğu konusu irdelenmektedir. Hazırlanan raporda riskli alanlar ve bu konulardaki çözüm önerilerimize yer verilmektedir. 
İlk çalısma sonrasında her yıl düzenli olarak yapılan kısa değerlendirme çalısmaları, uygunluk değerlendirmeleri ile desteklenmektedir. 

Diğer Hizmetler

Vergi Hizmetleri

Vergi ve muhasebe uygulamalarının mevzuata uygunluğunun denetlenmesi ile vergi planlaması

Bağımsız Denetim Hizmetleri

Bağımsız Denetim Vergi Denetimi, Özel Amaçlı İç Kontrol ve Diğer Denetim Hizmetleri

Mali Hukuk Hizmetleri

Günümüzde global ekonomik ve mali koşullar gerek ulusal gerek se uluslararası iş dünyasının içinde bulunduğu ortam