Örtülü Kazanç Dağıtımı ve Örtülü Sermaye Risk Analizi ( Trasfer Pricing & Thin Capitalization )

Örtülü Kazanç Dağıtımı ve Örtülü Sermaye Risk Analizi (Trasfer Pricing & Thin Capitalization)

Son yıllarda yapılan vergi incelemelerinde ilk etapta incelenen ve en çok eleştirilen konu ilişkili şirketleri arasındaki borç, mal ve hizmetlerin fiyatlandırılması olmuştur. 
Şirketler mal veya hizmete fazla bedel ödemekle veya almakla eleştirilmiş, borç ilişkisi örtülü sermaye olarak nitelendirilerek bu borçla ilgili faiz ve kur farkının gider olarak dikkate alınmış olması tahriyat konusu yapılmıştır. Gerek uygulamalar da, gerekse eğitimler sırasında karşılaştığımız soruları, yargı kararlarını, Maliye Bakanlığı ve OECD yaklaşımlarını, başka ülkelerin tecrübelerini dikkate alarak bu konudaki riskleri asgariye indirme konusunda şirketlere destek vermeyi amaçlıyoruz. 


Özellikle Türk Mevzuatının bu konularda ayrıntılı hükümler içermemesi nedeniyle, yaygın müşteri ağımız ve yetkin uzmanlarımız ile sahip olduğumuz deneyim sayesinde, vergi idaresinin muhtemel yaklaşımını öngörerek şirket yönetimlerine güvenli karar alma imkanı sağlıyoruz. 
Son yıllarda dünyada ve çevre ülkelerde yogunlaşan yeni ve özellikle dokümantasyon ile ilgili mevzuat, transfer fiyatlamasının bir yandan ciddi ihtilaflara yol açan bir risk yönetim sorunu, bir yandan da şirketler içi ciddi bir planlama firsatı haline gelmesine yol açmaktadır.
Murat KÖSEOĞLU olarak şirketlere hem yerel düzeyde, hem de güçlü iletişim ağımız aracılığıyla uluslararası düzeyde ilişkili şirketler ile işlemleri konusunda, 

  • Etkin risk yönetimi 
  • Optimal vergi stratejisi 
  • Uygun fiyatlama metodolojileri 
  • Fiyat kıyaslama analizleri 
  • Dokümantasyon hazırlığı 
  • İhtilaf yönetimi 

açılarından kapsamlı danışmanlık hizmeti veriyoruz. Türk şirketlerinin de, artan yurt dişi operasyonları nedeniyle, bu konuda ciddi bir hazırlık içinde bulunması gerektiğine inanıyoruz.

Diğer Hizmetler

Vergi Hizmetleri

Vergi ve muhasebe uygulamalarının mevzuata uygunluğunun denetlenmesi ile vergi planlaması

Bağımsız Denetim Hizmetleri

Bağımsız Denetim Vergi Denetimi, Özel Amaçlı İç Kontrol ve Diğer Denetim Hizmetleri

Mali Hukuk Hizmetleri

Günümüzde global ekonomik ve mali koşullar gerek ulusal gerek se uluslararası iş dünyasının içinde bulunduğu ortam