Türk Ticaret Kanunu (TTK) Kapsamında (TTK 324) Sermaye Yeterliligi Analizi

Türk Ticaret Kanunu (TTK) Kapsamında (TTK 324) Sermaye Yeterliligi Analizi

Daha ziyade olaya hukuki boyutlarıyla yaklaştığımız bu çalışmalarımızla, şirketlerin, TTK 324. maddesi kapsamında aşama aşama , özkaynaklarını koruma oranlarına göre atmaları gereken zorunlu adımlar ve hukuki işlemler konusunda destek olmayı amaçlıyoruz. 

Diğer Hizmetler

Vergi Hizmetleri

Vergi ve muhasebe uygulamalarının mevzuata uygunluğunun denetlenmesi ile vergi planlaması

Bağımsız Denetim Hizmetleri

Bağımsız Denetim Vergi Denetimi, Özel Amaçlı İç Kontrol ve Diğer Denetim Hizmetleri

Mali Hukuk Hizmetleri

Günümüzde global ekonomik ve mali koşullar gerek ulusal gerek se uluslararası iş dünyasının içinde bulunduğu ortam