Vergi Hizmetleri

Vergi Danışmanlık Hizmetleri ;

Tam Tasdik Hizmetleri

 • Vergi matrahının mevzuata uygunluğunun tespiti ve tasdiki.
 • Üçer aylık geçici vergi beyannamelerinin mevzuata uygunluğunun kontrolü.
 • Hatalı vergi uygulamalarının giderilerek Vergi İdaresi tarafından yapılabilecek bir incelemede ortaya çıkabilecek vergi uyuşmazlığı riskinin önlenmesi.
  Diğer Tasdik Hizmetleri
 • AR-GE indirimlerinin tasdik işlemleri.
 • Sermayenin ödendiğinin tespiti.
 • Sermayeye eklenebilir iç kaynakların tespiti.
 • Özel amaçlı tespit ve tasdik işlemleri.
  KDV ve ÖTV İadesi İşlemleri
  Kassandros; KDV iade taleplerinde deneyimli YMM yöneticileri ve uzmanları ile etkin çözümler sunmakta, raporlama işlemlerini en hızlı şekilde gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda aşağıda belirtilen hizmetler sunulmaktadır:
  KDV ve ÖTV iadesi tasdik raporunun düzenlenmesi ve onaylanması.
  İade sürecinin yönetimi ve vergi idaresi ile ilişkilerin yürütülmesi.
  KDV ve ÖTV uygulamaları hakkında danışmanlık hizmetleri.
  Diğer Vergi Hizmetleri
 • Vergi ve Muhasebe Danışmanlığı
 • Vergi Uyuşmazlıklarında Destek Hizmetleri
 • Bireysel Vergileme Çözümleri
 • Vergi Planlaması
 • Yabancı Firmalara Yönelik Vergi Danışmanlığı
 • Dış Ticaret, Gümrük ve Dolaylı Vergiler Danışmanlığı 

Diğer Hizmetler

Vergi Hizmetleri

Vergi ve muhasebe uygulamalarının mevzuata uygunluğunun denetlenmesi ile vergi planlaması

Bağımsız Denetim Hizmetleri

Bağımsız Denetim Vergi Denetimi, Özel Amaçlı İç Kontrol ve Diğer Denetim Hizmetleri

Mali Hukuk Hizmetleri

Günümüzde global ekonomik ve mali koşullar gerek ulusal gerek se uluslararası iş dünyasının içinde bulunduğu ortam